za rozlet české beletrie

Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Studoval češtinu a historii na UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita). V letech 1992-99 stál v čele brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu AVČR. Pracoval jako literární redaktor v České televizi a Českém rozhlasu. V letech 2002-04 byl lektorem bohemistiky a mediálních studií na Univerzitě v Erfurtu (Německo). Od roku 2004 měl přednášky z jazykovědy, estetiky a v roce 2008 byl zvolen děkanem Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2009 je proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy Fakulty umění Ostravské univerzity.

Akademici:

Překladatelé:

Knihkupci:

Bývalí porotci:

 (2012-2013) Petr Mikeš
(2012-2013) Jiří Našinec
(2012-2016) Petr A. Bílek
(2012-2016) Miroslav Zelinský
(2012-2016) Jiří Zizler
(2014-2014) Adin Ljuca
(2012-2017) Hedvika Vydrová
(2014-2018) Mihad Mujanović
(2012-2018) Hana Andrášová
(2015-2018) Michal Jareš
(2014-2018) Sjarhej Smatryčenka
(2014-2018) Monika Dušková
(2014-2018) Radim Kopáč

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd