za rozlet české beletrie

Jiří Našinec

Po maturitě (1969) na Střední ekonomické škole zahraničního obchodu v Praze studoval 1969-74 rumunštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1977-84 pracoval jako jazykový redaktor v nakladatelství Práce, 1984-94 byl redaktorem (1992-93 šéfredaktorem) nakladatelství Odeon. 1994-95 působil jako redaktor v Nakladatelství Josefa Šimona. V údobí 1996-2001 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání; od 2001 zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od září 2011 na katedře jihoslovanských a balkanistických studií. Autor doslovů a komentářů k překladům rumunských a moldavských spisovatelů, vytvořil přibližně 90 hesel pro Slovník spisovatelů. Rumunsko (1984. Autorsky se rovněž podílel na Slovníku literárních děl, I-II (1989), Knize o Cyranovi (1996) a Slovníku rumunských spisovatelů (2001, 45 hesel). Překládá z literatury rumunské, moldavské a francouzské. (40 titulů). V roce 2007 získal hlavní cenu Magnesia Litera za překlad knihy Simion Výtažník rumunského autora Petra Cimpoeşa . Nositel rumunského řádu Za věrné služby s hodností komtura.

Akademici:

Překladatelé:

Knihkupci:

Bývalí porotci:

 (2012-2013) Petr Mikeš
(2012-2013) Jiří Našinec
(2012-2016) Petr A. Bílek
(2012-2016) Miroslav Zelinský
(2012-2016) Jiří Zizler
(2014-2014) Adin Ljuca
(2012-2017) Hedvika Vydrová
(2014-2018) Mihad Mujanović
(2012-2018) Hana Andrášová
(2015-2018) Michal Jareš
(2014-2018) Sjarhej Smatryčenka
(2014-2018) Monika Dušková
(2014-2018) Radim Kopáč

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd