za rozlet české beletrie

Doc. PhDr. Hedvika Vydrová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obory španělština a francouzština. Od roku 1962 působí v Ústavu románských studií FF UK jako odborná asistentka a od r. 1990 jako docentka v oboru španělská a hispanoamerická literatura. Od r. 1994 též jako docentka na Pedagogické fakultě a později na nově ustavené Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 1970 PhDr., 1990 habilitace na FF UK. 1990 - 2001 ředitelkou Ústavu románských studií FF UK. V r. 2003 jí byl udělen španělský Řád Isabely Katolické za šíření hispánské kultury. V pedagogické, odborné a překladatelské práci se věnuje zejména hispanoamerické literatuře (modernismus přelomu 19. a 20. století, básnická avantgarda, fantastická povídka, nový román).

Akademici:

Překladatelé:

Knihkupci:

Bývalí porotci:

 (2012-2013) Petr Mikeš
(2012-2013) Jiří Našinec
(2012-2016) Petr A. Bílek
(2012-2016) Miroslav Zelinský
(2012-2016) Jiří Zizler
(2014-2014) Adin Ljuca
(2012-2017) Hedvika Vydrová
(2014-2018) Mihad Mujanović
(2012-2018) Hana Andrášová
(2015-2018) Michal Jareš
(2014-2018) Sjarhej Smatryčenka
(2014-2018) Monika Dušková
(2014-2018) Radim Kopáč

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd