za rozlet české beletrie

Prezentace Číňanovy pěny za účasti Vladimíra Binara v Paříži

Vladimír Binar, historicky první laureát Ceny Česká kniha, představil 18. října 2012 svůj povídkový triptych Číňanova pěna na půdě Českého centra v Paříži. V průběhu prezentace se ve čtení překladů ukázek z Binarovy vítězné sbírky střídali překladatel Jacques Macé s Evou Vokáčovou-Cendors. Autor – výtečnou francouzštinou – představil svou tvorbu i oceněnou sbírku a na závěr odpověděl na několik dotazů z publika.

Mezi návštěvníky akce se nacházeli rovněž dva francouzští nakladatelé; jeden z nich nedlouho nato vyjádřil svůj úmysl vydat v příštím roce Číňanovu pěnu v překladové verzi.

Binarova pařížská prezentace se uskutečnila ve společné režii Ministerstva kultury ČR, Českého centra v Paříži a Občanského sdružení Cena Česká kniha.

Vladimír Binar, spisovatel, překladatel a literární historik, publikoval do roku 1989 v samizdatu a od přelomu tisíciletí vydává postupně své prózy knižně. V loňském roce publikovaný soubor Číňanova pěna (pražské nakladatelství Triáda) obsahuje tři povídky vzájemně propojené motivem bledého měsíčního svitu.

Ukázka z lektorského posudku Petra Mikeše, porotce Ceny Česká kniha:
Knihu Vladimíra Binara Číňanova pěna tvoří tři navzájem propojené prózy. První je Měsíc ve žních, prostřední Dimanche à Paris a závěrečná Číňanova pěna. Tyto prózy literárního vědce, překladatele, editora díla Jakuba Demla a Bedřicha Fučíka, vznikaly dlouho před přítomným vydáním, byly publikovány v samizdatu a později v časopise Revolver Revue. Binarova próza propojuje naléhavé vyprávění s obrazy, které jsou až surrealistické. Výrazným leitmotivem, který prolíná celou knihou, je měsíc a jeho bledé světlo tvořící pozadí děje, ať v Praze, či v Paříži nebo na exotickém Tahiti. Sám autor svému triptychu říká Měsíční sonáta. Suverénní jazykové mistrovství, umění skloubit to nejvšednější s nejsakrálnějším, to jsou rysy, které Vladimír Binar vtělil do svého triptychu.

soutěžní tituly

Řadit dle:

Název Autor

Za rozlet české beletrie - Cena Česká kniha
2011 - All rights reserverd